Propanodiol Susterra w produkcji biopochodnych poliuretanów

„Przemyśleć tworzywa na nowo” – hasło przewodnie 11. edycji konferencji European Bioplastics może być jednocześnie doskonałym mottem dla działań firmy DuPont Tate & Lyle Bio Products, która podczas berlińskiej konferencji prezentowała, w jaki sposób proponowane przez nią bioprodukty z surowców odnawialnych mogą zastąpić tradycyjne materiały pochodzące z surowców konwencjonalnych, posiadając jednocześnie znakomite właściwości techniczne. Przykładem może być omawiany podczas konferencji przez Petera von den Kerkoffa przypadek skóry syntetycznej z poliuretanów.

– Propanodiol pod marką Susterra jest elementem budulcowym, który można wykorzystać w różnorodnych aplikacjach poliuretanowych o zaawansowanych właściwościach – powiedział Michael Shen z firmy DuPont Tate & Lyle Bio Products. – Uniwersalność poliuretanów jest wynikiem między innymi szerokiej bazy surowcowej. Obecnie producenci tworzywa mogą także używać w tym celu propanodiolu Susterra, otrzymując z jednej strony bardzo pożądane właściwości techniczne, z drugiej zaś strony obecność surowców biopochodnych nie jest obojętna dla konsumentów. Nasza prezentacja podczas konferencji jest oczywiście zaledwie jedną z możliwości wykorzystania propanodiolu.

Firma DuPont Tate & Lyle Bio Products to spółka joint venture pomiędzy koncernem DuPont i firmą Tate & Lyle. DuPont Tate & Lyle Bio Products wykorzystuje naturalne surowce ze źródeł odnawialnych, których użycie zapewnia doskonałe właściwości produktów. Więcej informacji na temat propanodiolu Susterra można znaleźć na stronie www.Susterra-performs.com.