Produkty biopochodne w zamówieniach publicznych

W okresie od listopada 2013 do października 2016 roku w ramach unijnego projektu pod nazwą Open-Bio prowadzone były badania, w jaki sposób rynek mógłby otworzyć się na produkty biopochodne poprzez standaryzację, oznakowanie i zamówienia publiczne. Jednym z rezultatów projektu było stworzenie bazy danych zawierających informacje na temat biopochodnych produktów końcowych. W ten sposób przedstawiciele instytucji publicznych dokonujący zakupów mogą łatwiej i szybciej wybrać zrównoważone, ekologiczne rozwiązania.

Baza zawiera liczne produkty biopochodne, które mogłyby być przedmiotem zainteresowania instytucji publicznych. Rekordy są uporządkowane według obszaru zastosowania, typu produktu oraz kodów obowiązujących w postępowaniach. Wśród produktów znajdujących się w bazie wymienić można na przykład przedmioty biurowe, sprzęt ogrodowy, smary czy plastikowe talerze i sztućce.

Użytkownicy mogą znaleźć w bazie informacje na temat biopochodnej zawartości produktów, ich aspektów ekologicznych, funkcjonalności oraz końca cyklu życia (np. biodegradacji). Informacje te powiązane są z odpowiednimi standardami, kartami technicznymi i etykietami.

Intencją realizatorów projektu było stworzenie punktu startowego dla instytucji publicznych, w którym mogliby znaleźć informacje na temat produktów biopochodnych dostępnych na rynku europejskim. Baza może przyczynić się do zastąpienia zamawianych w przetargach produktów z konwencjonalnych tworzyw produktami wykonanymi z biotworzyw.

Jednocześnie twórcy bazy zachęcają wszystkich producentów wyrobów z tworzyw biopochodnych do zgłaszania swoich produktów do bazy. Dostęp do niej jest bezpłatny, a wszystkie informacje prezentowane są w języku angielskim.

Baza została stworzona przez zespół pod przewodnictwem niemieckiej Agencji ds. Surowców Odnawialnych (http://international.fnr.de/), a w jej skład wchodziły między innymi: nova-Institute; BTG Biomass Technology Group, TU Berlin oraz DLO. Projekt koordynował Holenderski Instytut ds. Standaryzacji (NEN).

Baza danych dostępna jest na stronie projektu Open-Bio: www.open-bio.eu/database.

Informacji na temat bazy udziela Martin Behrens (m.behrens@fnr.de) oraz Lara Dammer (lara.dammer@nova-institut.de).