Produkcja biotworzyw rośnie mimo wciąż niskich cen ropy naftowej

Podczas 11. konferencji stowarzyszenia European Bioplastics zaprezentowane zostały najnowsze statystyki dotyczące rozwoju sektora biotworzyw. Potwierdzają one wzrost produkcji biotworzyw, która – mimo niskich cen ropy – w ciągu najbliższych lat ma wzrosnąć nawet o 50 proc.: w 2016 roku wielkość produkcji wyniosła 4,2 mln ton, natomiast analitycy przewidują, iż w 2021 roku osiągnie ona pułap 6,1 mln ton.

Najszersze zastosowanie biotworzywa znajdują obecnie w produkcji opakowań (40 proc. 1,6 mln ton), przy czym można zauważyć też wzrost zainteresowania tego typu materiałami w innych sektorach – dóbr konsumenckich (22 proc., 900 tys. ton), motoryzacji i transporcie (14 proc., 600 tys. ton) oraz budownictwie (13 proc., 500 tys. ton), gdzie stosowane są biotworzywa techniczne.

– Zaprezentowane dane wskazują na ważny trend wspierany popytem konsumentów – dążenie w przemyśle tworzyw do zwiększenia efektywności surowcowej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do zmniejszenia zależności od surowców kopalnych – mówi François de Bie, prezydent European Bioplastics. – Ten trend stanowi efekt wysiłków badawczo-rozwojowych firm, które koncentrują się na opracowywaniu produktów biopochodnych zaprojektowanych z myślą o zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Biopochodne tworzywa nie ulegające biodegradacji, jak np. poliuretany, polietylen czy politereftalan etylenu, stanowią główne motory wzrostu – PUR stanowi obecnie 40 proc., zaś PET – 20 proc. całkowitej produkcji biotowrzyw na świecie. Ponad 75 proc. biotworzyw wyprodukowanych w 2016 roku stanowiły trwałe tworzywa biopochodne. Zgodnie z przypuszczeniami, w 2021 roku ich udział w całkowitej produkcji biotworzyw sięgnie 80 proc.

Jednocześnie rośnie także produkcja tworzyw biodegradowalnych, takich jak PLA, PHA czy blendy skrobiowe. W 2016 roku ich produkcja wyniosła 900 tys. ton, a do 2021 roku ma ona wzrosnąć do poziomu 1,3 mln ton. Czterokrotnie wzrosnąć ma do tego czasu produkcja PHA, ze względu na wzrost mocy produkcyjnych w Azji i USA oraz uruchomienie pierwszej wytwórni PHA w Europie.

Pod względem geograficznym Azja umocni się na pozycji lidera w produkcji biotworzyw – w 2021 roku ponad 45 proc. biotworzyw będzie produkowanych na tym kontynencie. Ok. 25 proc. światowej produkcji zlokalizowane będzie na terenie Europy.

Choć statystyki wskazują na wzrost sektora, jednocześnie przedstawiciele European Bioplastics wskazują, iż tempo rozwoju jest obecnie spowolnione ze względu na niskie ceny ropy naftowej oraz brak politycznego wsparcia dla biogospodarki.

– Niezwykle ważne jest wprowadzenie w Europie rozwiązań zapewniających równy dostęp do zasobów w obrębie biogospodarki oraz stworzenie konkurencyjnych warunków dla materiałów biopochodnych i konwencjonalnych – powiedział Hasso von Pogrell, dyrektor zarządzający European Bioplastics. – Równie istotne jest docenienie tworzyw kompostowalnych oraz innych innowacyjnych materiałów stworzonych z myślą o domknięciu obiegu przy końcu ich cyklu życia, zwłaszcza w aspekcie efektywności systemu zagospodarowania odpadów. Dlatego też wzywamy unijnych decydentów to rozważenia zalet materiałów biopochodnych w procesie implementacji pakietu dotyczącego gospodarki cyrkularnej oraz do wprowadzenia mechanizmu wliczania kosztów związanych ze śladem węglowym do cen produktów, co ułatwiłoby wprowadzanie na rynek produktów pozwalających na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Tegoroczne dane rynkowe zostały opracowane przez European Bioplastics we współpracy z nova-Institute. Więcej informacji statystycznych na temat rynku biotworzyw znaleźć można na stronie www.bio-based.eu/markets.