Pierwszy na świecie most z biokompozytów

W kampusie Uniwersytetu Technologicznego w Eindhoven otwarto pierwszą na świecie kładkę wykonaną z biokompozytów. „Biomost” o długości 14 m wykonany jest z włókien konopi i lnu, a swoje powstanie zawdzięcza współpracy kilku ośrodków naukowych i firm.

W budowie brali udział m.in. studenci z uczelni technicznych w Eindhoven i Delft, jak również wyższych szkół zawodowych z tego regionu. Podstawowym budulcem były włókna konopi i lnu, które były łączone z pianką z polilaktydu, a następnie przy użyciu próżni wtłaczano do nich biopochodną żywicę, która w kolejnym kroku ulegała stwardnieniu.

Koncepcja mostu z biokompozytów zakłada, że będzie on użytkowany przez rok. W tym czasie 28 czujników zamontowanych w konstrukcji będzie mierzyło działające na nią siły.

– Choć w przeszłości powstawały konstrukcje wykonane z materiałów biopochodnych, to nasz most jest pierwszą w całości wytworzoną przy użyciu tego typu materiałów – mówi Rijk Blok z UT Eindhoven. – Poprzez ten eksperyment chcemy dowiedzieć się, jak zachowują się biokompozyty w dłuższej perspektywie czasowej.

Autorzy projektu mają nadzieję, że ich pomysł wykaże potencjał biokompozytów, które mogłyby być wykorzystywane jako alternatywa wobec stosowanych do tej pory szkodliwych materiałów budowlanych.

– Użycie biokompozytów w budownictwie zmniejsza naszą zależność od surowców nieodnawialnych i pozwala uczynić kolejny krok w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie produkty i zasoby są ponownie wykorzystywane – mówi Blok. – Spodziewam się, że z czasem zobaczymy większą ilość tego typu materiałów w naszych budynkach.

Most z biokompozytów powstał w ramach projektu „B3: Fully Bio-Based composite pedestrian Bridge”, współfinansowanego przez Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Wraz z Uniwersytetem Technologicznym w Eindhoven w projekcie brały udział: Uniwersytet Technologiczny w Delft, firma NPSP oraz Center of Expertise Biobased Economy.