Perstorp inauguruje ważną kampanię na rzecz tworzyw biodegradowalnych

Na całym świecie w ciągu każdej minuty zużywa się milion plastikowych toreb. Wiele z nich trafia do środowiska i pozostaje tam na długie lata. Tymczasem cykl życia foliowych toreb jest bardzo krótki – przeciętnie służą nam one przez zaledwie 15 minut. W sytuacji, gdy system zagospodarowania odpadów nie spełnia swych funkcji, owe torby zaśmiecają środowisko – tymczasem stosowanie certyfikowanych tworzyw biodegradowalnych mogłoby zmienić ten stan rzeczy.

Aby przeciwdziałać tej sytuacji, szwedzka firma Perstorp zainaugurowała kampanię pod nazwą „Time to act”, w ramach której na chętnych uczestników czeka specjalne zadanie – quiz, którego celem jest szerzenie informacji nt. odpowiedzialnego postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych. Za każdego uczestnika quizu Perstorp wpłaci datek na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Cała akcja odbywa się pod hasłem: „Nikt nie jest w stanie zrobić wszystkiego, ale razem możemy zrobić wiele!”.

Współcześnie coraz widoczniejszy jest w świecie trend w kierunku stosowania zrównoważonych rozwiązań, w tym także materiałów biopochodnych i/lub biodegradowalnych. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu wprowadzanych obecnie regulacjach, np. zakazujących używania tradycyjnych toreb zakupowych. Choć regulacje pełnią pozytywną funkcję, to jednak sprawą priorytetową jest przede wszystkim zwiększanie świadomości w zakresie zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych.

– Wyzwaniem dla rynku biotworzyw jest połączenie wysokich właściwości produktów z możliwością ich biodegradacji – twierdzi Linda Zellner, specjalista ds. biotworzyw w firmie Perstorp. – Dzięki naszemu produktowi Capa można opracować w pełni biodegradowalne produkty o wysokich właściwościach i doskonałym profilu środowiskowym. Capa nie tylko poprawia właściwości biomateriałów w trakcie ich przetwórstwa i w okresie użytkowania produktów, lecz także zwiększa poziom biodegradowalności, kiedy odpad trafi do strumienia odpadów organicznych. W przypadku wyrzucenia, produkty w sprzyjających warunkach rozpadają się w ciągu 40 dni.

– Chcemy, aby rynek biotworzyw nabrał rozpędu – mówi Jesper Fahlén, manager produktu Capa. – Jest to wciąż młody i rozwijający się rynek, który musi proponować innowacyjne rozwiązania, aby mógł wykorzystać drzemiący w nim potencjał. Wierzymy, że nasz produkt – Capa – może przynieść dynamiczny wzrost w sektorze opakowań z biotworzyw. Jest on idealnie dostosowany do potrzeb producentów toreb i folii, opakowań sztywnych i powłok.

Więcej na temat produktu Capa przeczytać można w e-magazynie „Biotworzywa” 1/2016.