Nagroda PZPTS dla pracy doktorskiej poświęconej polimerom biodegradowalnym

8 listopada w audytorium im. Ignacego Mościckiego Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej odbył się finał konkursu na najlepszą pracę doktorską i dyplomową za zakresu tworzyw sztucznych, zorganizowanego przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS). W kategorii prac doktorskich pierwsze miejsce zajęła praca dr Anny Kundys pt. „Biodegradowalne blokowe kopolimery laktydu o strukturze liniowej i gwiaździstej”. Autorka rozprawy otrzymała nagrodę w wysokości 12 tys. zł.

W kategorii prac inżynierskich i magisterskich zwyciężyła praca Filipa Sierackiego pt. „Algorytm do określania wymaganego ciśnienia wtrysku w gnieździe formy wtryskowej”. Autor otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Celem konkursu było promowanie nowatorskich technologii i organizacji procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat. O wyborze zwycięzców spośród finalistów zadecydowały przede wszystkim walory praktyczne prezentowanych prac, które dają możliwości bezpośredniego zastosowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych. W przypadku pracy doktorskiej uznanie Rady zyskała dodatkowo wnikliwość oraz komplementarność badań oraz otrzymanych wyników.

Radę Konkursową tworzył zespół ekspertów reprezentujących instytuty naukowe i biznes. W jej skład weszli:
– dr Maria Obłój-Muzaj – wieloletni pracownik IChP, członek SITPChem, autorka wielu publikacji z dziedziny PVC, mająca w dorobku technologie z obszaru PVC wdrożone do przemysłu
– dr Tadeusz Nowicki – prezes zarządu PZPTS oraz Prezes Zarządu Grupy Ergis
– Krzysztof Pieńkowski – wieloletni członek zarządu PZPTS, pracownik Grupy Azoty, dyrektor zarządzający ATT Polymers
– dr inż. Krzysztof Bajer – dyrektor IMPiB w Toruniu, autor 35 publikacji, ekspert naukowy NCBiR, PARP, KPAI, BKP, mający w dorobku cztery technologie wdrożone do przemysłu
– dr Krzysztof Garman – dr chemii, R&D Manager Grupy Ergis
– dr Karolina Gottfried – dr chemii, Manager Działu Badań i Rozwoju Grupy Ergis

– Jesteśmy pod wrażeniem poziomu prac, jakie zostały zgłoszone do pierwszej edycji konkursu PZPTS – powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. – Naszą uwagę zwróciły walory praktyczne wielu z nich, stwarzające możliwość wykorzystania wyników prac w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Chcemy, by kolejne edycje konkursu – które planujemy – przyczyniały się do współpracy pomiędzy młodymi, utalentowanymi naukowcami a branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych.