Czwarta generacja biotworzywa Mater-Bi

Podczas targów K 2016 firma Novamont zaprezentowała czwartą generację biotworzywa z rodziny Mater-Bi. Nowe biotworzywo produkowane jest dzięki integracji czterech specjalnie opracowanych technologii, między innymi technologii wytwarzania biobutanodiolu. Wraz z firmą Mobert na targach K Novamont zaprezentował nowe aplikacje w zakresie cienkich folii przeznaczonych dla toreb na owoce i warzywa. Ponadto przy współpracy z firmą Polyrema pokazana została specjalna technologia rozciągania na zimno, zaś w kooperacji z firmą Amut przedstawiono talerze o wysokiej odporności na temperaturę.

Instalacja Mater-Biotech w miejscowości Bottrighe (region Wenecji Euganejskiej) została otwarta pod koniec września br. Jest ona przeznaczona specjalnie do produkcji biobutanodiolu na skalę przemysłową. Substratem jest cukier, zaś w procesie wykorzystywane są mikroorganizmy.

Butanodiol (1,4 BDO), związek chemiczny uzyskiwany z butanu, jest półproduktem chemicznym otrzymywanym szeroko ze źródeł kopalnych, używanym zarówno jako rozpuszczalnik, jak i substrat w produkcji tworzyw sztucznych, włókien elastycznych i poliuretanów. Rynek butanodiolu rozwija się – obecnie produkcję szacuje się na 1,5 mln ton rocznie, zaś wartość rynku wynosi 3,5 mld euro; przewiduje się, że w 2020 roku produkcja osiągnie pułap 2,7 mln ton, zaś wartość rynku wzrośnie do 6,5 mld euro.

Przy zastosowaniu technologii kalifornijskiej firmy biotechnologicznej Genomatica firma Novamont opracowała proces, w którym cukier przekształcany jest w biobutanodiol poprzez działanie odpowiednio dobranych bakterii typu Escherichia coli.

Opracowana technologia pozwoli produkować 1,4 BDO na skalę przemysłową – roczna produkcja wynosić będzie 30 tys. ton, a oszczędność w zakresie emisji CO2 sięgnie 50 proc. Warto zwrócić uwagę na aspekt efektywności energetycznej instalacji Mater-Biotech, która została zaprojektowana w taki sposób, aby wykorzystywać energetycznie produkty uboczne procesu, jednocześnie optymalizując cały cykl procesu.

Znaczenie innowacji w kontekście biorafineryjnego projektu Novamont wykracza poza samo zastosowanie nowych technologii, produktów biopochodnych czy proces dekarbonizacji.

– Mater-Biotech to zaledwie jedno oblicze światowego systemu połączonych ze sobą instalacji – mówi Catia Bastioli, CEO firmy. – Naszą instalację musimy postrzegać jako potężny akcelerator służący zwielokrotnieniu możliwości w zakresie biotworzyw i związków chemicznych dla producentów surowców i produktów gotowych, dla nowych inicjatyw gospodarczych, tworzenia nowych miejsc pracy oraz długofalowych strategii w zakresie tworzenia rozwiązań odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie.

Wraz z uruchomieniem zakładów Mater-Biotech Novamont wnosi swój wkład do modelu biogospodarki postrzeganej jako narzędzie odbudowy regionów, ożywienia opuszczonych bądź upadających fabryk i wprowadzenia do nich instalacji w pełni odpowiadających założeniom biogospodarki.

Dotychczas Novamont przeprowadził rewitalizację sześciu takich fabryk, opracowując cztery technologie, które mogą być użyte w innych miejscach zgodnie z modelem biorafinerii odpowiadającej lokalnym uwarunkowaniom, gdzie technologie i produkty są wytwarzane zgodnie z potrzebami, np. w zakresie recyklingu odpadów organicznych.

– Mater-Biotech, wraz z centrami badawczymi w Piana di Monte Verna i Novara, stanowi przestrzeń do prowadzenia poszukiwań w zakresie biotechnologii przemysłowej, od badań podstawowych po wiodące projekty – mówi Bastioli – zapewniając jednocześnie konkurencyjność w partnerstwie z sektorem przemysłowym i nauką.
Po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych zakłady w Bottrighe będą zatrudniać ok. 70 osób, zaś dalszych 180-200 znajdzie zatrudnienie w obrębie łańcucha dostaw.