Corbion rozpoczyna budowę nowej fabryki polilaktydu

9 listopada firma Corbion oficjalnie zainaugurowała budowę nowej instalacji do polimeryzacji PLA w pobliżu dotychczasowej fabryki w miejscowości Rayong (Tajlandia). Po zakończeniu inwestycji w 2018 roku produkowany tam będzie pełen asortyment biotworzywa pod marką Luminy – od standardowego polilaktydu po odmiany o wysokiej odporności temperaturowej.

Nowa fabryka o mocach produkcyjnych wynoszących 75 tys. ton PLA rocznie używać będzie technologii polimeryzacji opracowanej przez firmy Corbion i Sulzer, zaś kluczowe wyposażenie dostarczy szwajcarska firma Sulzer Chemtech Ltd.

Oprócz budowy nowej instalacji do polimeryzacji PLA, Corbion jednocześnie rozbudowuje istniejącą instalację do produkcji laktydu o 25 tys. ton rocznie. Dzięki temu firma będzie mogła odpowiedzieć na popyt ze strony klientów oraz będzie w stanie wytwarzać szerszą gamę produktów.

Rozruch instalacji do polimeryzacji PLA oraz zakończenie rozbudowy mocy w zakresie laktydów ma nastąpić w drugiej połowie 2018 roku.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego oprócz władz firmy wzięli udział: dr Atchaka Sibunruang, minister przemysłu, jak również przedstawiciele samorządu lokalnego oraz instytucji wspierających biznes. Strona holenderska reprezentowana była przez Guillaume’a Teerlinga, zastępcę ambasadora. Dr Sibunruang brała udział także w poprzedniej inwestycji firmy Corbion w Tajlandii w 2004 roku. Podczas obecnej uroczystości podkreśliła rolę budowy nowych zakładów w promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w Tajlandii.

Z kolei Tjerk de Ruiter, szef firmy Corbion, w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie budowy nowej fabryki dla rozwoju firmy i społeczności lokalnej.

– W naszej firmie wierzymy w sens budowania lepszej przyszłości dla obecnie żyjących oraz dla przyszłych pokoleń – powiedział de Ruiter. – Właśnie takie jest znaczenie naszej obecnej inwestycji Tajlandii, ponieważ produkcja biopochodnych i biodegradowalnych tworzyw z pewnością przyczyni się do zmniejszenia presji przemysłu na ludzkie zdrowie i środowisko. Wkraczamy w kolejną fazę inwestycji i jesteśmy przekonani, że nasza fabryka spełniająca najwyższe światowe wymagania przyniesie innowacyjne rozwiązania, których poszukują nasi klienci.